Tin tức

News

Kume Design Asia kỷ niệm 10 năm thành lập

10th Anniversary of Kume Design Asia’s establishment

Created on Wednesday, 16 January 2019 13:20

KUME DESIGN ASIA ("KDA") kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày 16 tháng 1 năm 2019. Từ khi mới thành lập chỉ có 10 nhân viên và hiện nay tổng số cán bộ và nhân viên lên tới 80 người. 

Hiện tại, KDA tiếp tục mở rộng hoàn thiện quy trình BIM, hoàn tất công tác chuẩn bị để phát triển năng lực thiết kế, đưa công nghệ & kỹ thuật Nhật Bản vào các dự án trong và ngoài nước.

KUME DESIGN ASIA ("KDA") has been accomplished 10 years of operation on January 16th, 2019. KDA, which has started with around 10 employee, now becomes more than 80 employee organization. 

Currently, KDA has enlarged the BIM exclusive team and arranged preparation to provide the Japanese design qualities and technical advantages to wide range of domestic and oversea architectural projects.

https://veho.press/vn/cong-ty-tnhh-thiet-ke-chau-a-kume-nhat-ban-ky-niem-10-nam-thanh-lap/