Tin tức

News

Lễ khai trương khách sạn Novotel Suites Hanoi

Grand Opening Ceremony - Novotel Suites Hanoi

Created on Monday, 10 October 2016 16:33

Novotel Suites Hanoi đã chính thức khai trương vào đầu tháng 10 năm 2016. 

Với ý định tạo điểm nhấn mới mẻ cho khu vực mới phát triển, mặt đứng của công trình đã được thiết kế theo chủ đề "Cửa sổ Hà Nội"

Novotel Suites Hanoi just opened on the first of October 2016.

With the intention of creating a fresh impression for the new development area, facade building has been designed according to the theme "Hanoi's windows"

http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/16216