Tin tức

News

Diễn đàn Kiến trúc Việt Nam - Nhật Bản 2016

Vietnam - Japan Architecture Forum 2016

Created on Thursday, 06 October 2016 11:24

Kume Design Asia tham gia Diễn đàn Kiến trúc Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội vào hai ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2016.

Diễn đàn Kiến trúc Việt Nam - Nhật Bản là một sự kiện dành cho các Kiến trúc sư, các Công ty thiết kế/ xây dựng và các công ty phát triển đô thị đến từ Nhật Bản và Việt Nam để cùng chia sẻ các giải pháp sáng tạo đa dạng cải thiện cuộc sống.

Kume Design Asia has been participated in Vietnam - Japan Architecture Forum 2016 on 27 - 28 October, 2016. 

The Vietnam - Japan Architecture Forum 2016 is an event for Architects, design/ construction firms, and urban development firms from Japan and Vietnam to share diverse creative solutions to improve our lives together. 

http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/63/310898/khai-mac-dien-dan-kien-truc-viet-nam-nhat-ban-2016.html