Tin tức

News

Tham dự lễ hội trồng cây

Tree planting opening ceremony

Created on Friday, 11 April 2014 09:02

Ngày 22/3/2014 tại Vườn Quốc gia Ba Vì KDA tham dự lễ hội trồng cây. Đây là một chương trình dự án trồng rừng do Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) hợp tác với Quỹ Môi trường AEON Nhật Bản tài trợ.

KDA has attended the tree planting events on the 22nd March 2014 at Ba Vi National Park, Hanoi. The cooperation program between the Centre of Natural Resources & Environmental Studies (CRES) and AEON Environmental Foundation- Japan.