Tin tức

News

Văn phòng mới của Chi nhánh Hồ Chí Minh

Move to the new office – Ho Chi Minh Brach

Created on Friday, 28 March 2014 15:27

Văn phòng mới của Chi nhánh Hồ Chí Minh tại địa chỉ Lầu 21, LIM Tower, 9- 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

KDA HCMC has moved to the new office that is located 21F, LIM Tower, 9-11 Ton Duc Thang Str, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

http://kda.vn/contact.html