Tin tức

News

Lễ khai trương trường học Ecopark

Opening Ceremony of Ecopark School

Created on Sunday, 18 August 2013 16:48

Trường học Tiểu học - THCS- THPT tư thục Đoàn Thị Điểm Ecopark đã khai giảng khóa đầu tiên.

Private Primary- Secondary school - hHgh school Doan Thi Diem Ecopark has opened the first course.


http://www.dtdecopark.edu.vn/