Tin tức

News

Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc Thiết kế bệnh viện

Signing Ceremony of Hoa Lam Hospital

Created on Wednesday, 24 July 2013 16:40

KDA được chọn là đơn vị thiết kế cho Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Thần kinh trong khu y tế kỹ thuật cao HoaLam – Shangri tại Tp Hồ Chí Minh.

We has been chosen as the designer for the oncology and neurology hospital for high-tech healthcare park Hoa Lam-Shangri La in HCMC.

http://www.hoalam-shangrila.com/

Khai trương phòng trưng bày của Bitexco The Manor Central Park

Opening of Bitexco The Manor Central Park Gallery

Created on Saturday, 01 June 2013 16:38

Phòng trưng bày đã được khai trương

The Manor Central Park Gallery has now opened


https://www.facebook.com/manorcentralpark/